• HOME
 • Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

Svrha ove Izjave o zaštiti privatnosti

Korporacija KONE Corporation i njezini zaposlenici, partneri, podružnice i povezana društva („KONE”) predani su zaštiti vaše privatnosti i osobnih podataka. Društvo KONE obrađuje vaše osobne podatke u skladu s međunarodnim i europskim načelima zaštite podataka i primjenjivim zakonima o osobnim podacima (uključujući, po potrebi, europsku Opću uredbu o zaštiti podataka).

U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti navode se opsežne informacije o aktivnostima obrade osobnih podataka koje provodi društvo KONE. Može se nadopuniti izjavama o zaštiti privatnosti specifičnim za pojedino rješenje i dodatnom lokalnom dokumentacijom. Osim toga, različita prava koja imate kao ispitanik također se mogu razlikovati od zemlje do zemlje ovisno o primjenjivim zakonima o privatnosti. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti predstavljamo prava zajamčena zakonima Europske unije o zaštiti podataka.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti podijeljena je na različite odjeljke koji se odnose na različite funkcije logičke obrade osobnih podataka u društvu KONE. Na kraju ove Izjave o zaštiti privatnosti dobit ćete informacije o pravima koja imate kao ispitanik.

 1. Mrežne stranice i internetske usluge društva KONE
 2. Baze podataka za upravljanje odnosima s kupcima društva KONE
 3. Podaci o dobavljačima i podizvođačima društva KONE
 4. Prava ispitanika
 5. Ažuriranja Izjave o zaštiti privatnosti

Voditelj obrade podataka i podaci za kontakt

Iz perspektive ispitanika lokalna tvrtka grupe KONE s kojom je ispitanik u kontaktu ili je bio u kontaktu ili na drugi način ima najbliži odnos voditelj je obrade osobnih podataka dotičnog ispitanika.

Mnogi alati i postupci koji se primjenjuju u društvu KONE globalni su i korporacija KONE Corporation ih centralizirano stavlja na raspolaganje lokalnim subjektima društva KONE. U okviru tih globalnih alata i postupaka osobne podatke zajednički nadziru lokalna tvrtka grupe KONE i KONE Corporation.

O svim pitanjima povezanim sa zaštitom podataka ispitanici se mogu obratiti društvu KONE na temelju sljedećih podataka za kontakt:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finska
Telefonski broj: +358 204 751
Osoba za kontakt: Globalni pravni odjel, savjetnik za zaštitu podataka, personaldatarequest@kone.com

Svi zahtjevi koji se odnose na iskorištavanje prava ispitanika mogu se poslati društvu KONE s pomoću obrasca za kontakt dostupnog na mrežnoj stranici kone.com na adresi http://www.kone.com/en/contact.aspx (odaberite opciju „Upit o osobnim podacima”).

1. Mrežne stranice i internetske usluge društva KONE

U ovom su odjeljku navedene općenite informacije o tome kako društvo KONE obrađuje vaše osobne podatke u vezi s ovim mrežnim mjestom i ostalim internetskim uslugama društva KONE („mrežno mjesto”). Društvo KONE obrađivat će vaše osobne podatke prikupljene putem mrežnog mjesta u skladu s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti i primjenjivim zakonima. Pozorno pročitajte ovu Izjavu o zaštiti privatnosti ako namjeravate pregledavati ili na drugi način upotrebljavati mrežno mjesto. Ako se ne slažete s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti, morate napustiti mrežno mjesto.

1.1. Prikupljeni osobni podaci

U pravilu možete posjetiti mrežno mjesto bez unosa osobnih podataka. Mrežno mjesto tehnički je podijeljeno u zasebne odjeljke od kojih neki mogu zahtijevati prikupljanje više vaših osobnih podataka, dok se neki mogu upotrebljavati bez obrade bilo kakvih osobnih podataka.

Kada posjetite mrežno mjesto, vaše nam računalo automatski šalje određene tehničke i druge podatke (npr. IP adresu, vrstu vašeg preglednika i izvor vašeg posjeta). Prikupljamo i podatke o vašoj uporabi podataka mrežnog mjesta s pomoću kolačića. Za dodatne informacije pogledajte odjeljak Kolačići u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Na određenim dijelovima mrežnog mjesta od vas će se možda tražiti da pružite osobne podatke i/ili se prijavite za uslugu radi pristupa usluzi koju ste zatražili. Nakon što se registrirate na mrežnom mjestu ili na neki drugi način dobijete poseban identifikacijski kod kako biste pristupili svojim korisničkim računima, možemo zatražiti da nam pružite određene podatke.

1.2. Svrhe i pravna osnova obrade

Svrha obrade osobnih podataka koje društvo KONE prikupi putem mrežnog mjesta jest • zajamčiti učinkovitu i sigurnu uporabu mrežnog mjesta

 • razvijati mrežno mjesto radi bolje kvalitete i šireg opsega usluga
 • pružati prilagođene usluge i sadržaj uzimajući u obzir vaše posebne potrebe i interese
 • poboljšati naše usluge za vas
 • obratiti vam se
 • provoditi istraživanja i prikupljati statistiku (npr. koje dijelove našeg mrežnog mjesta korisnici posjećuju i koliko vremena provode na mrežnom mjestu).

Društvo KONE nastoji proizvoditi isplative usluge tako da se ne morate zasebno registrirati za svaku od različitih usluga koje se nude na mrežnom mjestu.

Pravna osnova za obradu podataka legitimni su interesi društva KONE koji se odnose na navedene svrhe. Kad se to zahtijeva primjenjivim zakonima, društvo KONE zatražit će privolu ispitanika za obradu osobnih podataka.

1.3. Izvor(i) osobnih podataka i razdoblje čuvanja

Osobni podaci primaju se izravno od ispitanika ili se dobivaju u vezi s njihovom uporabom mrežnog mjesta.

Osobni podaci pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune svrhe za koje su prikupljeni. Nakon toga će se osobni podaci efektivno izbrisati ili učiniti anonimnima.

1.4. Kolačići

S vremena na vrijeme društvo KONE može postaviti podatke, poznate kao „kolačići”, na vaše računalo ili mobilni uređaj kako bismo vas mogli prepoznati ako ste pristali na postavljanje kolačića na računalo ili uređaj, primjerice, funkcijom pristajanja ili promjenom postavki preglednika. Kolačići daju društvu KONE informacije o tome kako i kada ste upotrebljavali mrežno mjesto i pomažu društvu KONE poboljšati mrežno mjesto radi pružanja bolje usluge. Kolačićima se danas obično koristi na mnogim mrežnim mjestima. Ako ne želite primati kolačiće, možete namjestiti postavke svog mrežnog preglednika ili upotrijebiti alat za postavljanje kolačića društva KONE kako biste ih onemogućili. Imajte na umu da se možda nećete moći služiti određenim uslugama na mrežnom mjestu ako onemogućite kolačiće.

1.5. Remarketing

Mrežno mjesto može upotrebljavati Google AdWords Remarketing za prikaz oglasa na temelju vašeg nedavnog posjeta mrežnom mjestu („remarketing”). Remarketing na mrežnom mjestu služi za podizanje svijesti o rješenjima i uslugama društva KONE. Podaci o posjetima prikupljaju se postavljanjem kolačića treće strane na vaše računalo. Možete isključiti remarketing koji se odnosi na uporabu mrežnog mjesta s pomoću alata za postavljanje kolačića društva KONE. Sveobuhvatnije mogućnosti isključivanja koje se odnose na vašu uporabu mrežnih mjesta trećih strana možete upotrijebiti posjetom mrežnom mjestu organizacije Network Advertising Initiative, izmjenom postavki oglasa za remarketing na mrežnom mjestu za Google Ad Settings ili onemogućavanjem kolačića.

Isključi Google AdWords Remarketing »

1.6. Analitika mrežnog mjesta

Društvo KONE služi se alatima za analitiku mrežnog mjesta, kao što su Adobe Analytics i Google Analytics, radi prikupljanja statističkih podataka o korisnicima mrežnog mjesta u cilju poboljšanja sadržaja mrežnog mjesta. Obično su ti podaci anonimni, no ako ste se identificirali pri preuzimanju sadržaja s mrežnog mjesta, ako ste bili prijavljeni na mrežnu uslugu društva KONE ili ste na mrežno mjesto ušli putem poveznice u e-pošti, možda ćemo moći identificirati analitičke podatke prikupljene o vašoj uporabi mrežnog mjesta. Možete upotrebljavati funkcije za isključivanje dostupne u alatu za postavljanje kolačića društva KONE kako biste onemogućili društvu KONE praćenje vaših posjeta mrežnom mjestu. To morate ponoviti kada upotrebljavate različita računala i/ili preglednike za posjet mrežnim mjestima društva KONE. Da biste isključili uslugu Google Analytics, možete preuzeti dodatak pregledniku za isključivanje usluge Google Analytics.

Isključi Google Analytics »

1.7. Prijenosi osobnih podataka

Društvo KONE neće prenositi osobne podatke izvan korporacije KONE Corporation ili njezinih partnera, pridruženih društava, podružnica i podizvođača. Zbog tehničkih i praktičnih zahtjeva neke osobne podatke mogu obrađivati podizvođači koji se nalaze izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora ili se mogu obrađivati na poslužiteljima podizvođača izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora. Međutim, takvi su se podizvođači pristali pridržavati standarda obrade podataka društva KONE.

Društvo KONE može pružati zbirne statističke podatke o svojim kupcima, prodaji, obrascima prometa i drugim povezanim podacima s mrežnog mjesta uglednim trećim stranama, ali ti statistički podaci neće sadržavati osobne podatke.

2. Baze podataka za upravljanje odnosima s kupcima društva KONE

Kao i mnoge druge tvrtke, društvo KONE upotrebljava baze podataka za upravljanje odnosima s kupcima (engl. Customer Relationship Management, CRM) za potrebe upravljanja prodajnim i marketinškim aktivnostima i njihova praćenja. CRM baze podataka društva KONE sadržavaju osobne podatke predstavnika naših kupaca, potencijalnih kupaca i drugih tvrtki s kojima KONE ima poslovni odnos ili ga želi razviti. CRM baze podataka društva KONE mogu sadržavati i osobne podatke kupaca od kupaca društva KONE ili krajnjih korisnika koji kontaktiraju s društvom KONE u vezi s dizalima, pokretnim stepenicama ili drugom opremom koju održava društvo KONE, kao i osobne podatke u vezi s vanjskim dionicima kojima se društvo KONE želi obratiti i kojima želi pružiti opće informacije o društvu KONE i njegovu poslovanju (npr. predstavnici medija, utjecajne osobe u području gospodarstva).

U ovom su odjeljku navedene dodatne informacije o obradi osobnih podataka društva KONE u vezi s CRM-om.

2.1. Prikupljeni osobni podaci

U vezi s CRM-om prikupljaju se i obrađuju sljedeći podaci:

 • ime i prezime
 • titula
 • e-adresa
 • broj mobilnog telefona
 • fiksni telefon
 • broj telefaksa
 • adresa
 • jezik
 • eventualno drugi podaci važni za poslovni odnos.

Takvi se osobni podaci u daljnjem tekstu 2. odjeljka Izjave o zaštiti privatnosti nazivaju „osobni podaci”, a pojedinci čiji se osobni podaci obrađuju nazivaju se „ispitanici”.

2.2. Svrhe i pravna osnova obrade

Svrha obrade osobnih podataka u društvu KONE jest olakšavanje poslovanja društva KONE, podrška prodajnim aktivnostima, upravljanje isporukama, uslugama održavanja i fakturiranja, obraćanje kupcima radi upravljanja ugovorima i marketinške svrhe te održavanje odnosa s kupcima na druge načine. Društvo KONE može upotrebljavati i osobne podatke za rješavanje incidenata i potraživanja, kao i za pružanje pomoći na zahtjev kupaca.

Društvo KONE može se obratiti ispitanicima radi ispitivanja vjernosti kupaca. Kako bi poboljšalo svoje usluge, društvo KONE htjelo bi dobiti anketne odgovore s imenom osobe za kontakt kupca. Obrada vašeg imena i svih drugih osobnih podataka u vezi s anketama o vjernosti kupaca temelji se na vašoj privoli. Svi odgovori i podaci prikupljeni u vezi s takvim anketama klasificirat će se kao povjerljivi unutar društva KONE, a pri rukovanju i prijenosu podataka primjenjuju se odgovarajuće sigurnosne mjere.

Obrada osobnih podataka nužna je za izvršavanje kupoprodajnih ugovora u kojima je društvo kupca jedna od ugovornih strana. Nadalje, obrada osobnih podataka nužna je za legitimne interese društva KONE koji se odnose na redovne poslovne svrhe društva. Kad se to zahtijeva primjenjivim zakonima, društvo KONE zatražit će privolu ispitanika za obradu osobnih podataka.

2.3. Izvor(i) osobnih podataka i razdoblje čuvanja

Osobni podaci dobivaju se od kupaca ili se prikupljaju u vezi s njihovom uporabom proizvoda i usluga društva KONE. Osobni podaci mogu potjecati i od predstavnika društva KONE na temelju njihove poslovne interakcije s ispitanicima. U određenim slučajevima društvo KONE može prikupljati osobne podatke iz javnih registara i drugih pouzdanih vanjskih izvora.

Osobni podaci pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune navedene svrhe. Nakon toga će se osobni podaci efektivno izbrisati ili učiniti anonimnima.

2.4. Prijenosi osobnih podataka

U pravilu društvo KONE upotrebljava osobne podatke samo u svoje interne poslovne svrhe i ne prenosi podatke vanjskim stranama. Podružnice, podizvođači i drugi davatelji usluga društva KONE mogu pristupiti nekim osobnim podacima i obrađivati neke osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno u vezi s navedenim svrhama. Društvo KONE jamči da su takve treće strane uvijek vezane ugovorima, koji u dovoljnoj mjeri ispunjavaju zahtjeve u pogledu zaštite podataka i povjerljivosti.

Zbog tehničkih i praktičnih zahtjeva osobni se podaci mogu obrađivati i izvan EU-a/EGP-a. Društvo KONE jamči postojanje pravne osnove za takve prijenose.

3. Podaci o dobavljačima i podizvođačima društva KONE

Korporacija KONE Corporation i njezini zaposlenici, partneri, podružnice i povezana društva (zajedno: „KONE”) primjenjuju rješenja i tehnologiju baze podataka za upravljanje podacima za kontakt predstavnika dobavljača i podizvođača. U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti navode se dodatne informacije o obradi osobnih podataka društva KONE u vezi s takvim aktivnostima nabave i kupnje („baze podataka dobavljača”).

3.1. Prikupljeni osobni podaci

U vezi s bazama podataka dobavljača prikupljaju se i obrađuju sljedeće informacije:

 • ime i prezime
 • titula
 • e-adresa
 • telefonski broj
 • adresa
 • podaci za fakturiranje
 • eventualno drugi podaci važni za poslovni odnos
 • ime i prezime, datum rođenja, podaci za kontakt, podaci o zaposlenju, kvalifikacije i certifikati, drugi osobni podaci zaposlenika podizvođača koje zahtijevaju kupci društva KONE kako bi se osigurala odgovarajuća kontrola pristupa i sigurnost gradilišta.

Takvi se osobni podaci u daljnjem tekstu 3. odjeljka Izjave o zaštiti privatnosti nazivaju „osobni podaci”, a pojedinci čiji se osobni podaci obrađuju nazivaju se „ispitanici”.

3.2. Svrhe i pravna osnova obrade

Svrha obrade osobnih podataka koju provodi društvo KONE jest olakšavanje nabave, kupnje, obrade faktura i aktivnosti upravljanja ugovorima u društvu KONE. Društvo KONE također može upotrebljavati te podatke za rješavanje potraživanja ili upravljanje incidentima te provođenje dubinske provjere dobavljača.

Društvo KONE može upotrebljavati podatke za kontakt za općenitiju komunikaciju i upravljanje odnosima opskrbe, kao što je slanje potrebnih informacija o radu društva KONE i nadolazećim događajima.

Nadalje, kako bi društvo KONE ispunilo svoje obveze u pogledu kvalitete i sigurnosti svog poslovanja, društvo KONE mora biti u mogućnosti pouzdano identificirati sve vanjske osobe koje rade za društvo KONE. Kako bi se mogao utvrditi identitet vanjske radne snage, KONE mora pohraniti određene osobne podatke o vanjskoj radnoj snazi u svoje baze dobavljača. Podaci o vanjskoj radnoj snazi pohranjeni u bazama podataka dobavljača društva KONE upotrebljavat će se samo za utvrđivanje identiteta i upravljanje vanjskom radnom snagom prema potrebi u vezi s njihovim radom za društvo KONE.

Društvo KONE obrađuje osobne podatke jer je to potrebno za izvršavanje ugovora o nabavi i/ili zato što je to potrebno u svrhu legitimnih interesa koje KONE slijedi u vezi sa svojim redovnim poslovnim aktivnostima. Prema lokalnim primjenjivim zakonima društvo KONE također može biti obvezno prikupljati određene podatke o dobavljaču i njegovim zaposlenicima i predstavnicima. Takve se obveze mogu odnositi na, primjerice, sigurnosne zahtjeve, oporezivanje, osiguranja i ostale zakonske obveze i odgovornosti izvođača kada su radovi ugovoreni. Kad se to zahtijeva primjenjivim zakonima, društvo KONE zatražit će privolu ispitanika za obradu osobnih podataka.

3.3. Izvor(i) osobnih podataka i razdoblje čuvanja

Osobni podaci prikupljaju se od dobavljača ili u vezi s njihovim poslovnim odnosom s društvom KONE. Informacije o vanjskoj radnoj snazi općenito se dobivaju od tvrtki podizvođača koje su poslodavci takvim pojedincima. U određenim slučajevima društvo KONE može prikupljati osobne podatke iz javnih registara i drugih pouzdanih vanjskih izvora.

Osobni podaci pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune navedene svrhe. Nakon toga će se osobni podaci efektivno izbrisati ili učiniti anonimnima.

3.4. Prijenosi osobnih podataka

U pravilu društvo KONE upotrebljava osobne podatke samo u svoje interne poslovne svrhe i ne prenosi podatke vanjskim stranama. Podružnice, podizvođači i drugi davatelji usluga društva KONE mogu pristupiti nekim osobnim podacima i obrađivati neke osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno u vezi s navedenim svrhama. Društvo KONE jamči da su takve treće strane uvijek vezane ugovorima, koji u dovoljnoj mjeri ispunjavaju zahtjeve u pogledu zaštite podataka i povjerljivosti.

Zbog tehničkih i praktičnih zahtjeva osobni se podaci mogu obrađivati i izvan EU-a/EGP-a. Društvo KONE jamči postojanje pravne osnove za takve prijenose.

4. Prava ispitanika

Ispitanici se mogu u bilo kojem trenutku obratiti društvu KONE i zatražiti pristup svojim osobnim podacima. KONE će na zahtjev ispitanika ispraviti ili izbrisati sve nepotpune, netočne ili zastarjele osobne podatke. Zahtjevi ispitanika mogu se poslati društvu KONE putem obrasca za kontakt koji je dostupan na mrežnoj stranici na adresi http://www.kone.com/en/contact.aspx (odaberite opciju „Upit o osobnim podacima”).

Ako se obrada osobnih podataka temelji na privoli, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Ako se obrada osobnih podataka temelji na legitimnom interesu društva KONE, ispitanik se može usprotiviti takvoj obradi na temelju specifičnih pojedinačnih okolnosti. Ispitanik mora navesti takve okolnosti u zahtjevu koji se odnosi na prigovor.

Pod određenim okolnostima ispitanici mogu prigovoriti i na obradu njihovih osobnih podataka i zatražiti prijenos podataka. Ako ispitanici imaju nedoumice ili primjedbe u vezi s obradom u društvu KONE, također imaju pravo podnijeti žalbu mjerodavnom nadzornom tijelu.

Društvo KONE može odbiti zahtjev ili dobiti razumnu naknadu za ispunjenje zahtjeva ako je zahtjev očito neutemeljen ili pretjeran ili društvo KONE ima drugi legitiman razlog za odbijanje zahtjeva. Takvi legitimni razlozi mogli bi, na primjer, spriječiti društvo KONE da izbriše osobne podatke koje je potrebno zadržati zbog lokalnih zakonskih zahtjeva ili da zadrži revizorski trag do kraja lokalnog razdoblja potraživanja. Društvo KONE također će možda morati zadržati podatke kako bi moglo ispuniti ugovorne obveze.

Također imajte na umu da, ako društvo KONE blokira ili izbriše vaše osobne podatke na zahtjev, društvo KONE možda neće moći izvršiti usluge koje biste željeli upotrijebiti ili koje ste naručili ili zatražili ili vam neće moći dati sadržaj koji želite preuzeti ili primiti.

5. Ažuriranja Izjave o zaštiti privatnosti

Društvo KONE nastoji neprestano razvijati mrežno mjesto, svoje poslovanje, kao i postupke i alate povezane sa zaštitom podataka te zadržava pravo izmjene i dopune ove Izjave o zaštiti privatnosti. Društvo KONE nada se da ćete s vremena na vrijeme pregledati ovu Izjavu o zaštiti privatnosti radi eventualnih izmjena. U mjeri u kojoj to zahtijevaju primjenjivi zakoni o privatnosti društvo KONE može vam se obratiti i putem drugih sučelja ili na temelju prikupljenih podataka za kontakt radi pružanja informacija o ažuriranjima koja znatno utječu na vas kao ispitanika.

Izjava o zaštiti privatnosti

Kolačići

Primjenjujemo kolačiće kako bismo optimizirali funkcionalnost mrežnog mjesta i pružili vam najbolje moguće iskustvo tijekom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ako vam je to u redu i prihvaćate sve kolačiće, samo kliknite na tipku „Prihvati”.

Možete pregledati i našu izjavu o zaštiti privatnosti.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website