POJMOVNIK

Kada govorimo o dizalima, pokretnim stepenicama i automatskim vratima zgrade, katkad je potrebno upotrebljavati tehničke pojmove i kratice, stoga smo izradili praktičan pojmovnik koji će vam pomoći da ih razumijete. Kliknite na riječ ili izraz kako biste vidjeli značenje.

Pojmovnik

 • Raspored užadi za ovjes u kojem su brzina kabine i brzina užeta jednaki.

 • Raspored užadi za ovjes u kojem brzina kabine iznosi polovicu brzine užeta.

 • Električno napajanje koje osigurava trofazni izmjenični napon.

 • Uređaj ili sustav koji kontrolira pristup dizalu ili zgradi.

 • Vrata na strani glavnog ulaza. Pogledajte i C-vrata.

 • Sustav koji omogućuje otvaranje vrata kabine prije nego što se kabina potpuno zaustavi na etaži. Vrata se počinju otvarati kad je kabina dizala u zoni vrata, a brzina se smanji ispod ograničenja dopuštenog sigurnosnim propisom.

 • Serija automatskih vrata za dizala utemeljena na zamjenjivim komponentama. Pogodno za uporabu u većini dizala.

 • Buka koja se prenosi zrakom. U dizalima je obično stvaraju stroj, užad, upravljačka ploča, vrata, papuče za vođenje i druge vibrirajuće komponente.

 • Zvono koje se upotrebljava za upozorenje i pomoć. Aktivira se tipkalom unutar kabine. Može se nalaziti u oknu dizala, na odgovarajućoj etaži ili na krovu kabine.

 • Gumb za aktiviranje zvona alarma. Aktivira i glasovnu vezu ako se upotrebljava daljinski nadzor. Nalazi se u kabini, s dodatnim gumbima na krovu kabine i ispod kabine.

 • Koliko dugo treba gumb alarma držati pritisnutim prije nego što se registrira signal.

 • Signal koji se stvara pritiskom na gumb alarma.

 • Kat na kojem se aktivira najava dizala.

 • Prigušujući element za smanjenje buke. Upotrebljava se, primjerice, u kućištima kabine, pločama vrata ili upravljačkim ormarima.

 • Sigurnosni sustav za zaustavljanje nekontroliranog kretanja kabine u usponu.

 • Elektromotor kod kojeg brzina vrtnje nije točno fiksirana na frekvenciju električne struje. Razlika između frekvencije i brzine rotora naziva se klizanje. Klizanjem se stvara zakretni moment motora.

 • Vrata kabine koja se automatski otvaraju i zatvaraju.

 • Vrata koja se automatski otvaraju i zatvaraju.

 • Površina kabine izmjerena na visini od 1 m iznad razine poda, ne uzimajući u obzir rukohvate, koja je na raspolaganju putnicima ili robi tijekom rada dizala. Bilo koja raspoloživa površina na ulazu, kada su vrata zatvorena, također će se uzeti u obzir.

 • Situacija kada je u kabini dizala težina od 30 – 50 % nazivne nosivosti (ovisno o principu dimenzioniranja), a težine protuutega i kabine su jednake.

 • Udio (u postocima) nazivne nosivosti dizala pri kojem su kabina dizala i protuuteg u ravnoteži.

 • Masa u protuutegu koja štedi energiju uravnotežujući cijelu masu kabine ili njezin dio, nosivi okvir kabine i nazivnu nosivost.

 • Sigurnosna ograda na krovu kabine koja sprječava pad na okno dizala.

 • Poseban izbor vrata predviđen za do 200 000 ciklusa godišnje. Pogledajte i vrata za prosječnu i zahtjevnu uporabu.

 • Opcionalni uređaj koji omogućuje pogon kabine s ravnomjernim opterećenjem do najbližeg kata.

 • Čelična platforma ili platforma od lijevanog željeza na koju se postavlja stroj.

 • Uređaj koji može poprimiti jedno ili dva stabilna stanja. Ostaje u jednom od stanja dok se ne aktivira okidač. Zatim se prebacuje u drugo stabilno stanje i ostaje u njemu dok se ne primijeni drugi okidač. Pogledajte i monostabilni prekidač.

 • Mehanički sigurnosni uređaj kojim se kabina blokira tijekom ugrađivanja i održavanja.

 • Čelična šipka, primjerice u uređaju za blokiranje koja, kada sklizne u rupu na ploči za blokiranje, blokira kabinu.

 • Čelična ploča s rupama u uređaju za blokiranje. Zatik za blokiranje umeće se u rupe.

 • Jasna okomita udaljenost od poda jame do najnižeg strukturnog ili mehaničkog dijela, opreme ili uređaja postavljenog ispod platforme kabine dizala, osim papuča za vođenje ili valjaka, sklopova sigurnosne opreme i zaštite ili štitnika platforme, kada se kabina oslanja na potpuno pritisnute odbojnike. Pogledajte i sigurnosni prostor.

 • Najniži kat u zgradi.

 • Najniža etaža u zgradi do koje dolazi dizalo.

 • Elektromehanički uređaj koji se upotrebljava za sprječavanje kretanja dizala kad kabina miruje, a stroj za dizanje se ne napaja. Na nekim se vrstama upravljanja kabina zaustavlja i kad se napajanje ukloni iz stroja za dizanje.

 • Okomita sila koja zaustavlja kabinu kao rezultat rada sigurnosnog zupčanika. Pogledajte i silu prianjanja.

 • Ploča ispod nosivog okvira kabine u koju udaraju odbojnici.

 • Spuštanje zgrade kao posljedica propadanja u tlo ili skupljanja betona.

 • Osoblje i oprema za nadzor tehničkih sustava u zgradi (klimatizacija, grijanje, dizala, kontrola pristupa itd.).

 • Definiraju se odstupanja od nazivnih dimenzija okna dizala, jame, strojarnice, neobrađenih otvora itd.

 • Značajke koje su uključene u osnovnom proizvodu.

 • Značajka zbog koje kabina dizala zaobilazi registrirane pozive na etaži kada se prepozna da je kabina opterećena više od određenog ograničenja. Ograničenje je obično od 60 do 80 % nazivne nosivosti.

 • Lokacija na kojoj se primaju alarmi i pozivi u slučajevima nužde. Informacijama upravljaju osobe i računala.

 • Controller Area Network. Sustavi sabirnica koji međusobno povezuju inteligentnu opremu za automatizaciju u mreži ravnopravnih računala (engl. peer-to-peer). Važna su primjena sustavi sabirnica koji se upotrebljavaju u motornim vozilima i u sinkronizaciji električnih pogona.

 • Površina poda kabine uključuje površinu pragova, ovisno o nazivnoj nosivosti / broju putnika kako je određeno sigurnosnim pravilnikom.

 • Uređaj osmišljen za zaustavljanje silazne kabine izvan njezina uobičajenog ograničenja vožnje pohranom ili apsorpcijom i rasipanjem kinetičke energije kabine.

 • Uređaj koji ima dvije povezane i međusobno ovisne funkcije: (1) (električnu) spriječiti rad stroja za dizanje, osim ako vrata kabine nisu zaključana u zatvorenom položaju, (2) (mehaničku) spriječiti otvaranje vrata kabine iz kabine, osim ako je kabina dizala u zoni vrata, a dizalo je zaustavljeno ili se zaustavlja.

 • Baterijska rasvjeta u kabini dizala služi kao nužno svjetlo tijekom nestanka struje.

 • Vodilice za usmjeravanje kretanja kabine dizala u oknu dizala.

 • Svi vidljivi elementi unutar kabine dizala.

 • Rasvjeta unutrašnjosti kabine.

 • Funkcija koja sprječava uporabu dizala kada nestane napon napajanja rasvjete kabine.

 • Stvarno opterećenje u kabini dizala (putnici i roba). Pogledajte i nazivnu nosivost.

 • Korisničko sučelje za putnike unutar kabine dizala. Uključuje gumbe za poziv kabine, gumb alarma, gumb za otvaranje vrata itd.

 • Skup uređaja za otkrivanje i obavještavanje putnika o preopterećenju u kabini dizala. Aktivira indikator o preopterećenosti kabine.

 • Mehanički uređaj koji je obično pričvršćen na nosivi okvir kabine i osmišljen za zaustavljanje kabine dizala u slučaju da kabina prijeđe dopuštenu brzinu.

 • Struktura kabine, osim zasebnih (neintegriranih) elemenata unutrašnjosti.

 • Unutrašnja dimenzija oplate kabine od prednje do stražnje strane bez ukrasnih elemenata.

 • Visina izmjerena od nedovršenog poda do najnižeg ruba krova.

 • Unutrašnja dimenzija oplate kabine od jedne do druge bočne strane bez ukrasnih elemenata.

 • Donji vodoravni element ulaza u kabinu dizala.

 • Nosivi okvir kabine dizala na koji su pričvršćene papuče za vođenje, sigurnosni zupčanik i užad za podizanje ili hidraulični cilindar.

 • Uređaj ili skupina uređaja za upravljanje uređajem na koji je povezan na unaprijed određeni način. Upravljač dizala sastoji se od pogonskih i upravljačkih funkcija.

 • Osnovno dizalo sačinjavaju prethodno projektirane osnovne komponente dizala: sustav za podizanje, pogonski sustav, nosiva konstrukcija kabine, osnovni sustav vrata i sigurnosna oprema za putnike. Dodatna oprema i ukrasni elementi (uključujući signalizaciju) nisu navedeni.

 • Niz prethodno projektiranih osnovnih dizala koja čine obitelj proizvoda.

 • Sastavni dio koji osigurava pogon između pogonske remenice i užadi za ovjes i koji sadržava skup utega za uravnoteženje težine kabine i udio nosivosti kabine koji se često uzima kao 50 % nazivne nosivosti.

 • Područje vožnje protuutega u jami dizala, izolirano pregradom protuutega.

 • Unaprijed definirani način rada u kojem dizalo radi u određenoj situaciji. Načini rada uključuju, primjerice, uobičajeni pogon, pogon radi inspekcije i pogon za postavljanje.

 • Riječ je o tehničkom rješenju u dizalima s užadi za osiguravanje energije motora za dizanje i reguliranje njegove brzine. U hidrauličkim dizalima kontrolira crpku i ventile.

 • Kabina dizala s dvama ulazima.

 • Opcionalna strukturna i funkcionalna svojstva za zaštitu putnika i dizala od oštećenja uzrokovanih potresom.

 • Dio dizala koji prevozi putnike i/ili druge terete.

 • Uređaji i funkcionalna načela za izvršavanje poziva i naredbi koje daju putnici.

 • Grupa dizala sastoji se od dvaju ili više dizala koja dijele iste gumbe za poziv za etažu (i rade pod istim upravljačem grupe). Pogledajte i banku dizala.

 • Prostor u kojem se voze kabina i protuuteg, ako postoji; u ovom se prostoru obično nalazi dno jame, zidovi i strop okna.

 • Trenutačna brzina kabine dizala u oknu dizala. Nije isto kao i nazivna brzina.

 • Sustav za slučaj nužde postavljen u svim kabinama, a koji se sastoji od zvona, gumba u kabini i neprekinutog izvora napajanja, obično baterije.

 • Opcija u kojoj je dopušteno uklanjanje jednog odabranog dizala iz uobičajene grupe za rad radi omogućavanja njegova korištenja vatrogascima.

 • Sklop vrata na etaži koji ne pokriva cijelu širinu okna dizala. Pogledajte i vrata uskog okvira i prednja vrata.

 • Sklop vrata na etaži koji pokriva cijelu širinu neobrađenog otvora okna dizala.

 • Dizalo opremljeno za prijevoz robe, viličara itd.

 • Dizalo koje je uglavnom namijenjeno prijevozu robe koju, u pravilu, prate osobe.

 • Čelični dijelovi glatkih površina za vođenje. Presjek profila obično je u obliku slova „T” (strojno obrađen, hladno vučen ili valjan). Vodilice su ugrađene u okno dizala za vođenje i usmjeravaju kretanje kabine dizala i njegova protuutega.

 • Naslon za ruke u kabini dizala.

 • Dio okna dizala između najvišeg dovršenog kata i stropa okna.

 • Oprema potrebna za pomicanje kabine dizala i protuutega. Definirana kombinacija opreme potrebne za različite terete, nazivne brzine, ubrzanje i visine vožnje.

 • Privremeni sustav dizala koji sadržava pokretnu strojarnicu. Osmišljen za pružanje potpuno funkcionalne usluge dizala tijekom razdoblja gradnje zgrade. Strojarnica stane na iste vodilice kao i kabina dizala i pričvršćena je iglama na uvlačenje za dijelove zgrade u izgradnji. Kako zgrada raste u visinu, tako se sustav vodilica produžuje, a pokretna strojarnica podiže prema gore kako bi dosezala dodatne nove katove.

 • Osovinski sinkroni dizajn motora društva KONE s trajnim magnetima u rotoru.

 • Površina ispred ulaza u dizalo.

 • Vrata u otvoru okna dizala. Pruža siguran pristup kabini dizala.

 • Sklop koji obuhvaća vrata etaže i sve arhitektonske dodatke koji se povezuju s ulazom u okno dizala.

 • Prostorija u kojoj se nalazi stroj za dizalo i neke komponente sustava za elektrifikaciju i upravljanje. Obično se nalazi iznad okna dizala.

 • Sklopnik koji prebacuje napajanje na motor za podizanje ako 1) postoji potreba za pokretanjem kabine dizala i 2) ako je električni sigurnosni lanac potpun (zatvoren).

 • Kat na kojem se nalazi glavni ulaz u zgradu.

 • Uređaji koji osiguravaju napajanje dizala. Poznato i kao električna mreža.

 • Dio sustava upravljanja dizalom, uključujući korisničko sučelje namijenjeno za servisere te sklopke, osigurače i poluge za otpuštanje kočnice.

 • Određeni raspon uporabe koji se odnosi na kategoriju prosječne uporabe. Pogledajte i nezahtjevnu i zahtjevnu uporabu.

 • Sustav koji se upotrebljava s automatskim radom vrata koji će dati signal upozorenja i zatvoriti vrata pri smanjenoj brzini i zakretnom momentu. Guranje se aktivira ako vrata ostanu otvorena dulje od prethodno određenog vremena.

 • Sklopka u obliku gumba koja se upotrebljava za stavljanje dizala izvan uobičajene uporabe.

 • Uređaj koji, kada dizalo postigne unaprijed određenu brzinu, uzrokuje zaustavljanje dizala i, ako je potrebno, uzrokuje primjenu sigurnosne opreme.

 • Značajka za jedno dizalo ili za grupu dizala. S pomoću ove značajke dizalo prima signal da se uvijek vrati na unaprijed odabranu etažu nakon završetka svih poziva u kabini ili na etaži.

 • Širok skup značajki i elemenata uporabljivosti koji utječu na udobnost putnika ili neugodnost pri uporabi dizala. Primjerice: ukras, signalizacija, ulazak ili izlazak, vrijeme čekanja, udobnost vožnje i tako dalje.

 • Dizalo se primarno upotrebljava za prijevoz putnika.

 • Dio okna dizala koji se proteže od razine praga najniže etaže do poda okna dizala.

 • Metoda za: a) provjeru okna dizala kako bi se osiguralo da je izrađeno u skladu sa zahtjevima i b) utvrđivanje pravilnog položaja komponenata.

 • Faktorom snage definira se omjer između stvarne i prividne snage. Faktor snage strujnog kruga izračunava se na temelju formule: pf = P/S, (kW/kVA).

 • Nosivost za koju je izgrađena oprema. Pogledajte i nosivost kabine.

 • Sustav alarma u slučaju nužde koji radi na daljinu.

 • Udobnost vožnje dizalom definira se u smislu razine buke, okomitih vibracija, bočnog podrhtavanja, brzine ubrzanja/usporavanja i trzaja.

 • Mehanički sigurnosni uređaj pričvršćen na okvir kabine, a u nekim okolnostima i na okvir protuutega. Uređaj djeluje zaustavljanjem i zadržavanjem kabine ili protuutega s prekoračenjem brzine s pomoću steznih čeljusti koje se zatvaraju oko vodilica. Uređaj aktivira regulator brzine.

 • Čelična ploča pričvršćena na zid okna ispod praga vrata etaže i iznad vrata etaže kako bi se smanjila udaljenost između praga vrata kabine i zida okna.

 • Ukrasni i zaštitni element na dnu zida kabine.

 • Teret koji uključuje težinu same kabine, unutrašnjosti kabine, vrata kabine, nazivnu nosivost i nosivi okvir kabine sa svim dodacima. Težina ne uključuje užad za ovjes, kompenzacijsku užad ili lance, uređaj za kompenzaciju užadi, putujući kabel ili protuuteg.

 • Užad koja drži kabinu i protuuteg dizala. Nije isto kao i uže za podizanje.

 • Način rada pogona dizala u kojem se dizalo vozi prema dolje dok ne dosegne sklopku za usporavanje ili sinkronizaciju.

 • Popis podataka kojima se definiraju platforme dizala u DL dokumentima.

 • Prethodno definirane osnovne komponente koje čine osnovno dizalo.

 • Najviša ili najniža etaža do koje putuje kabina dizala.

 • Kabina dizala s dvama ulazima ili više njih.

 • Dizalo s ulazima na dvije nasuprotne strane okna dizala.

 • Sigurnosno ispitivanje kako bi se osiguralo da između užadi za ovjes i pogonske remenice postoji točna količina trenja.

 • Tri dizala u grupi.

 • Sustav koji omogućuje dvosmjernu glasovnu komunikaciju između dizala i servisnog centra društva KONE.

Kolačići

Primjenjujemo kolačiće kako bismo optimizirali funkcionalnost mrežnog mjesta i pružili vam najbolje moguće iskustvo tijekom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ako vam je to u redu i prihvaćate sve kolačiće, samo kliknite na tipku „Prihvati”.

Možete pregledati i našu izjavu o zaštiti privatnosti.