POJMOVNIK

Kada govorimo o dizalima, pokretnim stepenicama i automatskim vratima zgrade, katkad je potrebno upotrebljavati tehničke pojmove i kratice, stoga smo izradili praktičan pojmovnik koji će vam pomoći da ih razumijete. Kliknite na riječ ili izraz kako biste vidjeli značenje.

Pojmovnik

 • Raspored užadi za ovjes u kojem su brzina kabine i brzina užeta jednaki.

 • Raspored užadi za ovjes u kojem brzina kabine iznosi polovicu brzine užeta.

 • Električno napajanje koje osigurava trofazni izmjenični napon.

 • Uređaj ili sustav koji kontrolira pristup dizalu ili zgradi.

 • Vrata na strani glavnog ulaza. Pogledajte i C-vrata.

 • Sustav koji omogućuje otvaranje vrata kabine prije nego što se kabina potpuno zaustavi na etaži. Vrata se počinju otvarati kad je kabina dizala u zoni vrata, a brzina se smanji ispod ograničenja dopuštenog sigurnosnim propisom.

 • Serija automatskih vrata za dizala utemeljena na zamjenjivim komponentama. Pogodno za uporabu u većini dizala.

 • Buka koja se prenosi zrakom. U dizalima je obično stvaraju stroj, užad, upravljačka ploča, vrata, papuče za vođenje i druge vibrirajuće komponente.

 • Zvono koje se upotrebljava za upozorenje i pomoć. Aktivira se tipkalom unutar kabine. Može se nalaziti u oknu dizala, na odgovarajućoj etaži ili na krovu kabine.

 • Gumb za aktiviranje zvona alarma. Aktivira i glasovnu vezu ako se upotrebljava daljinski nadzor. Nalazi se u kabini, s dodatnim gumbima na krovu kabine i ispod kabine.

 • Koliko dugo treba gumb alarma držati pritisnutim prije nego što se registrira signal.

 • Signal koji se stvara pritiskom na gumb alarma.

 • Kat na kojem se aktivira najava dizala.

 • Prigušujući element za smanjenje buke. Upotrebljava se, primjerice, u kućištima kabine, pločama vrata ili upravljačkim ormarima.

 • Sigurnosni sustav za zaustavljanje nekontroliranog kretanja kabine u usponu.

 • Elektromotor kod kojeg brzina vrtnje nije točno fiksirana na frekvenciju električne struje. Razlika između frekvencije i brzine rotora naziva se klizanje. Klizanjem se stvara zakretni moment motora.

 • Vrata kabine koja se automatski otvaraju i zatvaraju.

 • Vrata koja se automatski otvaraju i zatvaraju.

 • Površina kabine izmjerena na visini od 1 m iznad razine poda, ne uzimajući u obzir rukohvate, koja je na raspolaganju putnicima ili robi tijekom rada dizala. Bilo koja raspoloživa površina na ulazu, kada su vrata zatvorena, također će se uzeti u obzir.

 • Situacija kada je u kabini dizala težina od 30 – 50 % nazivne nosivosti (ovisno o principu dimenzioniranja), a težine protuutega i kabine su jednake.

 • Udio (u postocima) nazivne nosivosti dizala pri kojem su kabina dizala i protuuteg u ravnoteži.

 • Masa u protuutegu koja štedi energiju uravnotežujući cijelu masu kabine ili njezin dio, nosivi okvir kabine i nazivnu nosivost.

 • Sigurnosna ograda na krovu kabine koja sprječava pad na okno dizala.

 • Poseban izbor vrata predviđen za do 200 000 ciklusa godišnje. Pogledajte i vrata za prosječnu i zahtjevnu uporabu.

 • Opcionalni uređaj koji omogućuje pogon kabine s ravnomjernim opterećenjem do najbližeg kata.

 • Čelična platforma ili platforma od lijevanog željeza na koju se postavlja stroj.

 • Uređaj koji može poprimiti jedno ili dva stabilna stanja. Ostaje u jednom od stanja dok se ne aktivira okidač. Zatim se prebacuje u drugo stabilno stanje i ostaje u njemu dok se ne primijeni drugi okidač. Pogledajte i monostabilni prekidač.

 • Mehanički sigurnosni uređaj kojim se kabina blokira tijekom ugrađivanja i održavanja.

 • Čelična šipka, primjerice u uređaju za blokiranje koja, kada sklizne u rupu na ploči za blokiranje, blokira kabinu.

 • Čelična ploča s rupama u uređaju za blokiranje. Zatik za blokiranje umeće se u rupe.

 • Jasna okomita udaljenost od poda jame do najnižeg strukturnog ili mehaničkog dijela, opreme ili uređaja postavljenog ispod platforme kabine dizala, osim papuča za vođenje ili valjaka, sklopova sigurnosne opreme i zaštite ili štitnika platforme, kada se kabina oslanja na potpuno pritisnute odbojnike. Pogledajte i sigurnosni prostor.

 • Najniži kat u zgradi.

 • Najniža etaža u zgradi do koje dolazi dizalo.

 • Elektromehanički uređaj koji se upotrebljava za sprječavanje kretanja dizala kad kabina miruje, a stroj za dizanje se ne napaja. Na nekim se vrstama upravljanja kabina zaustavlja i kad se napajanje ukloni iz stroja za dizanje.

 • Okomita sila koja zaustavlja kabinu kao rezultat rada sigurnosnog zupčanika. Pogledajte i silu prianjanja.

 • Ploča ispod nosivog okvira kabine u koju udaraju odbojnici.

 • Spuštanje zgrade kao posljedica propadanja u tlo ili skupljanja betona.

 • Osoblje i oprema za nadzor tehničkih sustava u zgradi (klimatizacija, grijanje, dizala, kontrola pristupa itd.).

 • Definiraju se odstupanja od nazivnih dimenzija okna dizala, jame, strojarnice, neobrađenih otvora itd.

 • Značajke koje su uključene u osnovnom proizvodu.

 • Značajka zbog koje kabina dizala zaobilazi registrirane pozive na etaži kada se prepozna da je kabina opterećena više od određenog ograničenja. Ograničenje je obično od 60 do 80 % nazivne nosivosti.

 • Lokacija na kojoj se primaju alarmi i pozivi u slučajevima nužde. Informacijama upravljaju osobe i računala.

 • Controller Area Network. Sustavi sabirnica koji međusobno povezuju inteligentnu opremu za automatizaciju u mreži ravnopravnih računala (engl. peer-to-peer). Važna su primjena sustavi sabirnica koji se upotrebljavaju u motornim vozilima i u sinkronizaciji električnih pogona.

 • Površina poda kabine uključuje površinu pragova, ovisno o nazivnoj nosivosti / broju putnika kako je određeno sigurnosnim pravilnikom.

 • Uređaj osmišljen za zaustavljanje silazne kabine izvan njezina uobičajenog ograničenja vožnje pohranom ili apsorpcijom i rasipanjem kinetičke energije kabine.

 • Uređaj koji ima dvije povezane i međusobno ovisne funkcije: (1) (električnu) spriječiti rad stroja za dizanje, osim ako vrata kabine nisu zaključana u zatvorenom položaju, (2) (mehaničku) spriječiti otvaranje vrata kabine iz kabine, osim ako je kabina dizala u zoni vrata, a dizalo je zaustavljeno ili se zaustavlja.

 • Baterijska rasvjeta u kabini dizala služi kao nužno svjetlo tijekom nestanka struje.

 • Vodilice za usmjeravanje kretanja kabine dizala u oknu dizala.

 • Svi vidljivi elementi unutar kabine dizala.

 • Rasvjeta unutrašnjosti kabine.

 • Funkcija koja sprječava uporabu dizala kada nestane napon napajanja rasvjete kabine.

 • Stvarno opterećenje u kabini dizala (putnici i roba). Pogledajte i nazivnu nosivost.

 • Korisničko sučelje za putnike unutar kabine dizala. Uključuje gumbe za poziv kabine, gumb alarma, gumb za otvaranje vrata itd.

 • Skup uređaja za otkrivanje i obavještavanje putnika o preopterećenju u kabini dizala. Aktivira indikator o preopterećenosti kabine.

 • Mehanički uređaj koji je obično pričvršćen na nosivi okvir kabine i osmišljen za zaustavljanje kabine dizala u slučaju da kabina prijeđe dopuštenu brzinu.

 • Struktura kabine, osim zasebnih (neintegriranih) elemenata unutrašnjosti.

 • Unutrašnja dimenzija oplate kabine od prednje do stražnje strane bez ukrasnih elemenata.

 • Visina izmjerena od nedovršenog poda do najnižeg ruba krova.

 • Unutrašnja dimenzija oplate kabine od jedne do druge bočne strane bez ukrasnih elemenata.

 • Donji vodoravni element ulaza u kabinu dizala.

 • Nosivi okvir kabine dizala na koji su pričvršćene papuče za vođenje, sigurnosni zupčanik i užad za podizanje ili hidraulični cilindar.

 • Uređaj ili skupina uređaja za upravljanje uređajem na koji je povezan na unaprijed određeni način. Upravljač dizala sastoji se od pogonskih i upravljačkih funkcija.

 • Osnovno dizalo sačinjavaju prethodno projektirane osnovne komponente dizala: sustav za podizanje, pogonski sustav, nosiva konstrukcija kabine, osnovni sustav vrata i sigurnosna oprema za putnike. Dodatna oprema i ukrasni elementi (uključujući signalizaciju) nisu navedeni.

 • Niz prethodno projektiranih osnovnih dizala koja čine obitelj proizvoda.

 • Sastavni dio koji osigurava pogon između pogonske remenice i užadi za ovjes i koji sadržava skup utega za uravnoteženje težine kabine i udio nosivosti kabine koji se često uzima kao 50 % nazivne nosivosti.

 • Područje vožnje protuutega u jami dizala, izolirano pregradom protuutega.

 • Unaprijed definirani način rada u kojem dizalo radi u određenoj situaciji. Načini rada uključuju, primjerice, uobičajeni pogon, pogon radi inspekcije i pogon za postavljanje.

 • Riječ je o tehničkom rješenju u dizalima s užadi za osiguravanje energije motora za dizanje i reguliranje njegove brzine. U hidrauličkim dizalima kontrolira crpku i ventile.

 • Kabina dizala s dvama ulazima.

 • Opcionalna strukturna i funkcionalna svojstva za zaštitu putnika i dizala od oštećenja uzrokovanih potresom.

 • Dio dizala koji prevozi putnike i/ili druge terete.

 • Uređaji i funkcionalna načela za izvršavanje poziva i naredbi koje daju putnici.

 • Grupa dizala sastoji se od dvaju ili više dizala koja dijele iste gumbe za poziv za etažu (i rade pod istim upravljačem grupe). Pogledajte i banku dizala.

 • Prostor u kojem se voze kabina i protuuteg, ako postoji; u ovom se prostoru obično nalazi dno jame, zidovi i strop okna.

 • Trenutačna brzina kabine dizala u oknu dizala. Nije isto kao i nazivna brzina.

 • Sustav za slučaj nužde postavljen u svim kabinama, a koji se sastoji od zvona, gumba u kabini i neprekinutog izvora napajanja, obično baterije.

 • Opcija u kojoj je dopušteno uklanjanje jednog odabranog dizala iz uobičajene grupe za rad radi omogućavanja njegova korištenja vatrogascima.

 • Sklop vrata na etaži koji ne pokriva cijelu širinu okna dizala. Pogledajte i vrata uskog okvira i prednja vrata.

 • Sklop vrata na etaži koji pokriva cijelu širinu neobrađenog otvora okna dizala.

 • Dizalo opremljeno za prijevoz robe, viličara itd.

 • Dizalo koje je uglavnom namijenjeno prijevozu robe koju, u pravilu, prate osobe.

 • Čelični dijelovi glatkih površina za vođenje. Presjek profila obično je u obliku slova „T” (strojno obrađen, hladno vučen ili valjan). Vodilice su ugrađene u okno dizala za vođenje i usmjeravaju kretanje kabine dizala i njegova protuutega.

 • Naslon za ruke u kabini dizala.

 • Dio okna dizala između najvišeg dovršenog kata i stropa okna.

 • Oprema potrebna za pomicanje kabine dizala i protuutega. Definirana kombinacija opreme potrebne za različite terete, nazivne brzine, ubrzanje i visine vožnje.

 • Privremeni sustav dizala koji sadržava pokretnu strojarnicu. Osmišljen za pružanje potpuno funkcionalne usluge dizala tijekom razdoblja gradnje zgrade. Strojarnica stane na iste vodilice kao i kabina dizala i pričvršćena je iglama na uvlačenje za dijelove zgrade u izgradnji. Kako zgrada raste u visinu, tako se sustav vodilica produžuje, a pokretna strojarnica podiže prema gore kako bi dosezala dodatne nove katove.

 • Osovinski sinkroni dizajn motora društva KONE s trajnim magnetima u rotoru.

 • Površina ispred ulaza u dizalo.

 • Vrata u otvoru okna dizala. Pruža siguran pristup kabini dizala.

 • Sklop koji obuhvaća vrata etaže i sve arhitektonske dodatke koji se povezuju s ulazom u okno dizala.

 • Prostorija u kojoj se nalazi stroj za dizalo i neke komponente sustava za elektrifikaciju i upravljanje. Obično se nalazi iznad okna dizala.

 • Sklopnik koji prebacuje napajanje na motor za podizanje ako 1) postoji potreba za pokretanjem kabine dizala i 2) ako je električni sigurnosni lanac potpun (zatvoren).

 • Kat na kojem se nalazi glavni ulaz u zgradu.

 • Uređaji koji osiguravaju napajanje dizala. Poznato i kao električna mreža.

 • Dio sustava upravljanja dizalom, uključujući korisničko sučelje namijenjeno za servisere te sklopke, osigurače i poluge za otpuštanje kočnice.

 • Određeni raspon uporabe koji se odnosi na kategoriju prosječne uporabe. Pogledajte i nezahtjevnu i zahtjevnu uporabu.

 • Sustav koji se upotrebljava s automatskim radom vrata koji će dati signal upozorenja i zatvoriti vrata pri smanjenoj brzini i zakretnom momentu. Guranje se aktivira ako vrata ostanu otvorena dulje od prethodno određenog vremena.

 • Sklopka u obliku gumba koja se upotrebljava za stavljanje dizala izvan uobičajene uporabe.

 • Uređaj koji, kada dizalo postigne unaprijed određenu brzinu, uzrokuje zaustavljanje dizala i, ako je potrebno, uzrokuje primjenu sigurnosne opreme.

 • Značajka za jedno dizalo ili za grupu dizala. S pomoću ove značajke dizalo prima signal da se uvijek vrati na unaprijed odabranu etažu nakon završetka svih poziva u kabini ili na etaži.

 • Širok skup značajki i elemenata uporabljivosti koji utječu na udobnost putnika ili neugodnost pri uporabi dizala. Primjerice: ukras, signalizacija, ulazak ili izlazak, vrijeme čekanja, udobnost vožnje i tako dalje.

 • Dizalo se primarno upotrebljava za prijevoz putnika.

 • Dio okna dizala koji se proteže od razine praga najniže etaže do poda okna dizala.

 • Metoda za: a) provjeru okna dizala kako bi se osiguralo da je izrađeno u skladu sa zahtjevima i b) utvrđivanje pravilnog položaja komponenata.

 • Faktorom snage definira se omjer između stvarne i prividne snage. Faktor snage strujnog kruga izračunava se na temelju formule: pf = P/S, (kW/kVA).

 • Nosivost za koju je izgrađena oprema. Pogledajte i nosivost kabine.

 • Sustav alarma u slučaju nužde koji radi na daljinu.

 • Udobnost vožnje dizalom definira se u smislu razine buke, okomitih vibracija, bočnog podrhtavanja, brzine ubrzanja/usporavanja i trzaja.

 • Mehanički sigurnosni uređaj pričvršćen na okvir kabine, a u nekim okolnostima i na okvir protuutega. Uređaj djeluje zaustavljanjem i zadržavanjem kabine ili protuutega s prekoračenjem brzine s pomoću steznih čeljusti koje se zatvaraju oko vodilica. Uređaj aktivira regulator brzine.

 • Čelična ploča pričvršćena na zid okna ispod praga vrata etaže i iznad vrata etaže kako bi se smanjila udaljenost između praga vrata kabine i zida okna.

 • Ukrasni i zaštitni element na dnu zida kabine.

 • Teret koji uključuje težinu same kabine, unutrašnjosti kabine, vrata kabine, nazivnu nosivost i nosivi okvir kabine sa svim dodacima. Težina ne uključuje užad za ovjes, kompenzacijsku užad ili lance, uređaj za kompenzaciju užadi, putujući kabel ili protuuteg.

 • Užad koja drži kabinu i protuuteg dizala. Nije isto kao i uže za podizanje.

 • Način rada pogona dizala u kojem se dizalo vozi prema dolje dok ne dosegne sklopku za usporavanje ili sinkronizaciju.

 • Popis podataka kojima se definiraju platforme dizala u DL dokumentima.

 • Prethodno definirane osnovne komponente koje čine osnovno dizalo.

 • Najviša ili najniža etaža do koje putuje kabina dizala.

 • Kabina dizala s dvama ulazima ili više njih.

 • Dizalo s ulazima na dvije nasuprotne strane okna dizala.

 • Sigurnosno ispitivanje kako bi se osiguralo da između užadi za ovjes i pogonske remenice postoji točna količina trenja.

 • Tri dizala u grupi.

 • Sustav koji omogućuje dvosmjernu glasovnu komunikaciju između dizala i servisnog centra društva KONE.

Kolačići

Primjenjujemo kolačiće kako bismo optimizirali funkcionalnost mrežnog mjesta i pružili vam najbolje moguće iskustvo tijekom pregledavanja našeg mrežnog mjesta. Ako vam je to u redu i prihvaćate sve kolačiće, samo kliknite na tipku „Prihvati”.

Možete pregledati i našu izjavu o zaštiti privatnosti.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website